MS Broker s.r.o.

IČO: 07001053, DIČ: CZ07001053

Sídlo: Čechova 422, 339 01 Klatovy

Provozovna: Vančurova 52, 339 01 Klatovy

Kontakty

Jiří Šindelářtel. 604 294 829e-mail: sindelar@ms-broker.cz
Ilona Matouškovátel. 733 526 994e-mail: matouskova@ms-broker.cz

Dokumenty

Informace o samostatném zprostředkovali a o zprostředkování pojištění
Postup při podání stížnosti, reklamaci
Poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR
Pravidla řízení střetu zájmů